• Trụ sở: 26M - 28M CXPL D Đường Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

    VP Minh Châu Phước Lý - Long An: PM04-13 Khu Đô Thị 5 Sao - Five Star Eco City
  • 0989 26 89 89
  • info@minhchaugroup.com.vn