BÁO GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ

Bảng báo giá thi công phần thô (Cập nhật ngày 01-12-2021)

_________

Báo giá thiết kế kiến trúc